NEWS & NOTICE

뉴스/공지

뉴스

뉴스/공지 > 뉴스
제22회 해군참모총장배- 5월 11일 경기 사진(iQFoil, 49er)

대한요트협회|2024-05-11|조회수: 680

제22회 해군참모총장배 전국요트대회 - 대회3일차 (5월 11일) 경기 사진 C수역 (iQFoil, 49er) 입니다.
 

★IMG_4900.JPG

 

★IMG_4430.JPG

 

★IMG_4452.JPG

 

★IMG_4589.JPG

 

★IMG_4600.JPG

 

★IMG_4648.JPG

 

★IMG_4665.JPG

 

★IMG_4675.JPG

 

★IMG_4756.JPG

 

★IMG_4772.JPG

 

★IMG_4781.JPG

 

★IMG_4822.JPG

 

★IMG_4825.JPG

 

★IMG_4828.JPG

 

★IMG_4855.JPG


★IMG_4903.JPG

페이스북 유튜브 인스타